• Hyundai
  • Verna

Hyundai Verna

, 30

- , , EGR, ADBLUE
30%! 1,5 100! ! !